Joellen's Ultra Biz - You'Ve Always Got Time For Joellen.

De som alltid är viktigt

Posted Nov. 14, 2014, 7:20 p.m. By joellen

Idag jag man lagt upp en plan för arbetsgruppen. Det handlar om plåtarbeten i Järfälla och det kommer bli en hel del att göra så nu gäller det att man gör så bra man bara kan för att bli klar med allting och att det helt enkelt ska bli ett så bra arbete gjort som möjligt. Det är ju viktigt att man hela tiden gör allt till hundra procent att det blir så bra som möjligt. För det är ju de som sprider sig och som gör att man sen får jobba dagen efter med. Det är ju alltid viktigt med ett bra ryckte helt enkelt.