Joellen's Ultra Biz - You'Ve Always Got Time For Joellen.

Vad ett ledningsnät är

Posted Jan. 12, 2015, 5:50 p.m. By joellen

Vårt elnätsbolag i Sulvik kommer att ha en öppen dag snart för att vi konsumenter ska få mer information om allt vad de som elnätsbolag gör. De ser bland annat till ledningsnätet. Jag bestämde mig för att ta reda på lite mer om ledningsnätet. Det är ledningar som finns i ett samhälles infrastruktur och det är bland annat ledningar för el, naturgas och tele eller breband. Allt detta går oftast i jorden här i Sverige eftersom vi har så kallt klimat stora delar av året men elen kan dras som luftledningar.